Trụ sở và chi nhánh

VFRACHT DANANG: 113 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

 

Ông Lê Anh Tịnh - Tổng giám đốc

Tel : +84 - 236.3573113/ 3823538
Fax: +84 - 236.3897406
Mobile: +84 - 91 340 3113
Email: latinh@vfv.com.vn
          latinh@vietfrachtdad.com

 

CHI NHÁNH VFRACHT QUI NHƠN

Ông Ngô Vương Việt - Giám đốc
Add: 88 Mai Xuân Thưởng, Thành phố Qui Nhơn
Tel : +84 - 256. 3812989
Fax: +84 - 256. 3814589
Mobile: +84 - 90 506 9369
Email: vfquinhon@vfv.com.vn

 

VP ĐẠI DIỆN VFRACHT DUNG QUẤT

Add: Làng Vĩnh Trà, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Mobile: +84 - 91 834 8699
Email: vfdungquat@vietfrachtdad.com
            

VP ĐẠI DIỆN VFRACHT LAO BẢO

Add: 53 Quốc lộ 9, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị
Tel: +84 - 98 283 5614
Email: vflaobao@vfv.com.vn

 

VP ĐẠI DIỆN VFRACHT CỬA LÒ        VP ĐẠI DIỆN VFRACHT CHÂN MÂY  

Mobile: +84 - 98 311 5533                        Email: vfchanmay@vfv.com.vn
Email: vfcualo@vfv.com.vn

 

VP ĐẠI DIỆN VFRACHT CHU LAI      VP ĐẠI DIỆN VFRACHT NGHI SƠN

Email: vfchulai@vfv.com.vn                      Email: vfnghison@vfv.com.vn