Liên hệ

Tòa nhà VFracht: 113 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam   

 

VFRACHT DANANG - Trụ sở chính
113 Hoàng Văn Thụ - Quận Hải Châu -
Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam

Ông Lê Anh Tịnh - Chủ tịch & Tổng giám đốc
Tel :+84 - 236.3573113/ 3823538
Fax :+84 - 236.3897 406
Mobile :+84 - 91 340 3113
Email :
latinh@vfracht.com

           latinh@vfv.com.vn

 

Ông Nguyễn Thành Cường - Phó Tổng Giám đốc

Mobile :+84 - 91 340 8926

Email : ntcuong@vfv.com.vn

           forwarding@vfracht.com

 

Ông Hà Văn Lộc - Phó Tổng Giám đốc

Mobile :+84 - 90 359 9009

Email : hvloc@vfv.com.vn

           
ĐẠI DIỆN HÃNG CONTAINER

ĐẠI LÝ HÃNG TÀU HEUNG A LINE VIETNAM

Ông Lại Tấn Phú Thuận - Trưởng phòng
Tel :+84 -236.3823538/ 3871318/ Fax : 3897460
Mobile :+84 - 90 521 2535
Email : heung-a@vfv.com.vn

            container@vfv.com.vn
 

ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
Ông Bùi Đăng Huy - 
Trưởng phòng
Tel :+84 -236.3823538/ 3573113/ Fax: 3897 460
Mobile :+84 - 91 834 8699
Email : agency@vfv.com.vn

 

 

DỊCH VỤ MÔI GIỚI THUÊ TÀU

Tel :+84 -236.3573113

Email : vfbulkship@vfv.com.vn

GIAO NHẬN ĐA PHƯƠNG THỨC
Ông Đào Hùng Việt - Trưởng phòng

Tel :+84 -236.3823538/ 3820698
Fax :+84 - 236.3897 460
Mobile :+84 - 98 283 5614
Email : forwarding@vfv.com.vn

           multimodal@vfv.com.vn

 

TRUNG TÂM LOGISTICS VFR

Ông Le Anh Thi - Phụ trách
Mobile : +84 - 97 999 3113
Email : vflogcenter@vfv.com.vn

 

VẬN TẢI BỘ – BÃI CONTAINER

Ông Nguyễn Huỳnh Tuấn - Trưởng phòng
Tel : +84 - 236.3823538/ Fax : 3897406
Mobile : +84 - 90 358 2499
Email : logistics@vfv.com.vn


 

ĐẠI LÝ HÃNG TÀU VIMC/ VLC/ BDS

Ông Phan Xuân Hoài - Phụ trách

Tel : +84 - 236.3823538/ Fax : 3897460

Mobile :+84 - 98 500 0946
Email : marketing@vfv.com.vn

           vimcdad@vfv.com.vn

 

ĐẠI LÝ HÃNG TÀU ASL

Ông Anthony - Phụ trách

Tel : +84 - 236.3823538

Email : opsasl@vfv.com.vn

 

VFRACHT NGHI SON

Email : vfnghison@vfv.com.vn

VFRACHT QUINHON

Ông Ngô Vương Việt - Giám đốc

Tel : +84 - 256.3812989/ Fax : 3814589

Mobile :+84 - 90 506 9369
Email : vfquinhon@vfv.com.vn

 

VFRACHT LAO BAO

Email : vflaobao@vfv.com.vn

 

VFRACHT DUNG QUAT

Email : vfldungquat@vfracht.com

 

VFRACHT CUA LO

Email : vfcualo@vfv.com.vn

 

VFRACHT CHU LAI

Email : vfchulai@vfv.com.vn

 

VFRACHT CHAN MAY

Email : vfchanmay@vfv.com.vn

 

ĐẠI LÝ CHO HÃNG TÀU ONE QUINHON

Ông Phùng Ngọc Nam - Phụ trách

Tel : +84 - 256.3813786/ Fax: 3814589

Email : oneuih@vfv.com.vn

 

KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Tel :+84 - 236.3823538/ Fax :3897460
Email : accounting@vfv.com.vn

 

NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH

Tel : +84 - 236.3823538
Email : vietfrachtdn@vfv.com.vn