Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2021 Ngày đăng: 20.01.2021
Thông báo tuyển dụng tháng 8/ 2019 Ngày đăng: 08.08.2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG (VIETFRACHT DANANG) là một công ty dẫn đầu trong ...
Mô tả công việc Ngày đăng: 08.08.2019
Thông báo tuyển dụng tháng 7/ 2019 Ngày đăng: 02.07.2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG (VFRACHT DANANG) là một công ty dẫn đầu trong ...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TẠI QUY NHƠN Ngày đăng: 18.06.2019
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG TẠI QUY NHƠN (VFRACHT QUINHON), hoạt động ...